Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.
Design

OSU Folk Club Illustration

OSU Folk Club Illustration

Illustration and icon design for the OSU Folk Club, a non-profit organization that provides women scholarships to Oregon State University (OSU).

Heidi Lewis Design © Heidi Lewis